پایه های پنجم وششم ابتدایی - سخت کوشان

پایه های پنجم وششم ابتدایی - سخت کوشان
مطالب علمی وآموزشی و... - فرمولهاونمونه سوالات آزمونهای تیزهوشان وآزمونهای نوبت اول ودوم 
قالب وبلاگ
لینک دوستان
                              

                          

اولین مرحله ی دوره های آموزشی کلاس ششم دراستان خراسان رضوی برگزارگردید.

ازهریک ازشهرهای این استان تعدادی ازآموزگاران انتخاب شده وجهت شرکت درکلاس های مدرسی

به مرکزاستان معرفی شدند. همکاران درسه گروه ، ریاضی - علوم وبخوانیم قرارگرفته تاهرگروه

دوره های ویژهوتخصصی خودراپشت سربگذارند. 

باتوجه به اینکه کتب پایه ی دوم ابتدایی درسال تحصیلی آینده تغییرخواهدکرد،همزمان دوره های

آموزشی هردوپایه ی دوم وششم برگزارخواهدشد، بدین صورت که بطورمثال همکارانی که درگروه

 ریاضی میباشند دوره های کتاب های ریاضی دوم وششم راخواهند دیدتاپس ازاتمام این دوره به

شهرستان های محل خدمت خودبرگشته ومطالبی راکه فراگرفته اند طی کلاسهای ضمن خدمت

(۱۸۰ساعت) به آموزگاران دوم وششم سال آینده انتقال دهندودیگرگروه هانیزبه همین ترتیب.

لازم به ذکراست که اولین مرحله بااینکه قراربود ۳۶ساعت باشدولی بنابه دلایلی به ۱۶ساعت کاهش

یافت.طبق گفته های همه ی مدرسین ومسئولین محترم هنوزحتی کتب پایه ی ششم چاپ نشده

وهیچ کس ازمحتوی آنها خبری نداشت!!!حتی گفته میشدکه کسانی هم که قراراست به معرفی

شدگان آموزش دهند خودهنوز دوره ای ندیده اند!!اگرواقعا اینچنین باشد به نظرمیرسدکه

 برگزاری این کلاسها بامشکلات متعددی روبروخواهدشدوحداقل ازنظروقت خیلی درتنگناخواهیم بود.

جاداردازتلاشها وزحمات مسئولین این دوره ی دوروزه (مشهدمقدس) واساتیدمحترم تشکروقدردانی

 نمایم ولی نبایدفراموش کردکه برای آموزش دادن این گروه ازمنتخبین وبه عبارتی مدرسین لازم است که

 ازاساتیدمجرب تروصاحب نظرتر استفاده گرددوازمولفین محترم دعوت شود تاخودشخصا واردعمل شوند.

اساتیدی که احاطه ی کامل به محتوای کتب جدیدداشته باشندتابتوانندهدفهای هرکدام رابطورصحیح

آموزش دهندنه اینکه برداشت هاونظریه های شخصی خودکه بعضا اشتباه نیزمیباشدرا انتقال دهند.

امیدوارم دراین راه خداوندمتعال یارویاور همه ی ماباشد.

ازاینکه مطلب خاصی ندارم که برایتان بنویسم عذرخواهم ، فقط تجربیات وبرداشت های شخصی خودم

 رادرطی این دوروزبیان نمودم .


موضوعات مرتبط: آموزگاران محترم، تاریخی،علمی،تربیتی و......( حتماببینید )
[ جمعه ۱۳۹۱/۰۲/۲۹ ] [ ۲۰:۴۵ بعد از ظهر ] [ سیدجوادتزرقی ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

سلام دوستان عزیزودانش آموزان گرامی :

کلیه ی مطالب وسوالات بصورت طبقه بندی شده می باشدلذاابتدابادرنظرگرفتن مطلب موردنظرتان ، درقسمت موضوعات مربوطه به دنبال آن بگردید.
پنج وبلاگ بطورمجزاهرکدام مربوط به یکی ازپایه های مقطع ابتدایی توسط اینجانب نوشته شده که درقسمت پیوندهامی توانیدآدرس آنهارابیابید .
امکانات وب
Google

در وبلاگ سخت کوشان
در كل اينترنت

Up Page